Camera inspectie

Na schoorsteenbrand of wanneer uw kanaal verouderd is en u niet zeker bent van de staat van het kanaal is het verstandig uw schoorsteen te laten inspecteren met een speciale schoorsteen camera. Hiermee krijgt u een goed beeld van de staat van uw kanaal, tevens krijgt u een compleet ASPB inspectie rapport en de nodige adviezen.

Wij klimmen hiervoor op het dak en controleren de buitenzijde van de schoorsteen op scheuren en kieren. Ook kijken wij of het metselwerk nog in goede staat is.

Daarna bekijken wij via camera-inspectie de binnenzijde van de schoorsteen. Ook hier wordt gecontroleerd op het metselwerk, en op kieren en eventuele scheuren die aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn.

Schoorsteentechniek op het dak