Vogelnesten verwijderen

Een vogelnest in uw schoorsteen kan nare gevolgen hebben.

Voor vogels is een schoorsteen de ideale plek om een nest in te bouwen. Naast brand- en koolmonoxidegevaar, kunt u ook vocht- en stankoverlast krijgen. Om nesten te verwijderen gebruiken wij flexibele stokken met een speciale boor. Vogels komen vaak elk jaar terug om op dezelfde plek een nest te bouwen. Wij raden u aan om een goede schoorsteenkap of gaas te laten monteren om vogels uit uw schoorsteen te weren.

Vogels nesten ook onder dakpannen of in de dakgoot. Dit kan het dakbeschot aantasten en kunnen de vogels voor ongedierte, stank- en geluidsoverlast zorgen.

Voorwaarden

De eerste 30 minuten betaalt u de kosten voor het schoorsteenvegen. Het is moeilijk om aan te geven hoelang we daarna nog met de klus bezig zijn, dit is afhankelijk van de constructie van het nest en de opbouw van het kanaal. Daarom werken we na 30 minuten op basis van het uurtarief.

Uiteraard krijgt u een bewijs van ons, dat u eventueel aan uw verzekeringsmaatschappij kunt overleggen.

Schoorsteentechniek op het dak